O firmě: Čistota nese jméno Habla

habla

 

Více než 40 let je společnost HABLA synonymem čistoty. Jako dodavatel speciálních čisticích a dezinfekčních prostředků pro průmyslové použití máme u svých zákazníků velmi dobrou pověst. Více než 1000 tuzemských a mezinárodních firem se spoléhá na naše know-how a servis, ať se jedná o výrobu nápojů, potravin, gastronomii či zpracovatelský průmysl.

Společnost HABLA vyrábí a dodává své výrobky v Evropě a v Asii. Naše hlavní sídlo v Německu a naše dceřiné společnosti v České republice, v Rumunsku a v Číně mají již více než 1000 zákazníků z různých výrobních odvětví. Vedle zajištění kvality věnuje firma HABLA tradičně velkou pozornost ochraně životního prostředí. Proto dbáme u všech našich výrobků a služeb stále na nejvyšší kvalitu a dokonalý servis – ale vždy se zřetelem na ochranu životního prostředí.

Přispíváme všemi dostupnými technickými, lidskými a finančními prostředky k tomu, abychom chránili naše životní prostředí, šetřili přírodní zdroje a minimalizovali odpady.

  • trvale a důsledně snižujeme dopady na životní prostředí ve všech výrobních fázích
  • minimalizujeme zatížení životního prostředí dodržováním všech platných předpisů a nařízení
  • vlastníme ekologickou certifikaci podle EMAS (Environmental Management and Auditing System)

Společnost Habla se zaměřuje na nejvyšší kvalitu výrobků – od vývoje a výroby přes poradenství a projektování až k dodání finálního výrobku. Tohoto cíle dosahujeme pomocí nejmodernějších výrobních zařízení a zkušebních přístrojů a díky účinnému managementu při zapojení všech dodavatelů a zákazníků.

  • DIN EN ISO 9001:2000
  • DIN EN ISO 14001:2005
  • Systém OHRIS pro bezpečnost práce našich zaměstnanců

home1home2home3