Dekontaminační přístroj Vacumet VDi 101

Dekontaminace zdravotnického odpadu, desinfekce a pachová neutralizace použitých jednorázových plen.

  • Desinfekce infekčního odpadu.
  • Pachová neutralizace odpadu.
  • Redukce objemu odpadu.

dekontaminacni-pristroj-Vacumet-VDi-101Podrobně o Vacumet VDi 101

VacumetVDi 101 je kompaktní přístroj pro dekontaminaci zdravotnických odpadů, konkrétně použitých inkontinenčních pomůcek (jednorázové pleny, plenkové kalhotky apod.). Byl schválen pro použití v ČR a již spolehlivě pracuje v několika desítkách zařízení (domovy pro seniory, LDN, ústavy sociální péče atd.)

Odpad před dekontaminací je nebezpečný  18 01 03

Odpad použitých inkontinenčních pomůcek je zařazen pod katalogové číslo odpadu 18 01 03, což je odpad nebezpečný s nebezpečnou vlastností H9 - infekčnost.

Likvidace tohoto odpadu je velmi nákladná, přeprava podléhá předpisům ADR a od vzniku odpadu do jeho zlikvidování musí uběhnout max. 48 hodin v létě, resp. 72 v zimě (pokud odpad není umístěn v chladicím zařízení). Tento odpad je zdrojem zápachu a představuje značné zdravotní riziko: šíření infekce.

Odpad po dekontaminaci není nebezpečný  18 01 04

Po dekontaminaci v přístroji VacumetVDi 101 je výsledný odpad zařazen pod katalogové číslo 18 01 04, což je odpad ostatní, který nemá žádnou nebezpečnou vlastnost.

Nakládání s takovýmto odpadem je podstatně snazší a levnější - levnější likvidace, normální přeprava, shromažďování po delší dobu, žádný zápach, žádné riziko infekce.

dekontaminacni-pristroj-Vacumet-VDi-101-pytleVacumet a legislativa

VacumetVDi 101 i použité desinfekční prostředky mají všechny potřebné souhlasy a certifikáty pro použití v ČR. Účinnost dekontaminace byla ověřena Státním zdravotním ústavem v Praze, který také schválil zařazení dekontaminovaného odpadu pod katalogové číslo 18 01 04. K Vacumetu dodáme vzorový provozní řád, který vyžadují některé krajské úřady (byť se jedná o zařízení k úpravě odpadů a souhlas KÚ k jeho provozu není nutný).

Způsob provedení dekontaminace

Použité inkontinenční pomůcky jsou ukládány do speciálního silnostěnného vícevrstvého pytle. Vlastní dekontaminace (desinfekce) probíhá vstříknutím desinfekčního roztoku do pytle. Poté je z pracovní komory odčerpán vzduch a pytel je hermeticky uzavřen zatavením. Desinfekčním postřikem je dekontaminován také vnější povrch pytle. Nakonec je do komory opět vpuštěn vzduch, jehož tlak pytel i s obsahem silně komprimuje (zmáčkne) - jeho objem se sníží cca na jednu třetinu!

Výkon a spotřeba přístroje

Jeden pracovní cyklus trvá zhruba 80 sekund a je v něm dekontaminováno cca 8 - 10 kg použitých plen. Přitom se spotřebuje jeden speciální pytel, třičtvrtě litru vody, 15 ml desinfekčního roztoku a zanedbatelně elektrické energie (cca 8 Wh).

Obsluha

Obsluha přístroje VacumetVDi 101 je velmi jednoduchá. Spočívá pouze v založení pytle do přístroje (navléknutí konců na napínací páčky), zavření víka a stisknutí tlačítka. To je vše. Po krátkém zaškolení to zvládne opravdu každý. Přístroj navíc na displeji zobrazuje české pokyny a symboly právě probíhající fáze dekontaminace.

Umístění a připojení

VacumetVDi 101 se připojuje pouze do běžné jednofázové el. zásuvky 230V/50Hz a ke zdroji studené vody běžnou pračkovou hadicí - na rozdíl od pračky však nemusí být připojen k odpadu. Přístroj je na kolečkách a nevyžaduje žádné speciální pracovní prostředí.

dekontaminacni-pristroj-Vacumet-VDi-101-uzavrenZáruka a servis

Pro váš Vacumet zajistíme záruční i pozáruční servis. Nabízíme uzavření servisní smlouvy, která prodlouží záruku a zbaví vás všech starostí s provozem přístroje

Technická specifikace

Objem pracovní komory                

144 ltr

Množství odpadů v jednom cyklu

1 pytel, cca 10 kg

Délka jednoho cyklu

cca 90 s

Šířka

92 cm

Výška

78 cm

Hloubka

75 cm

Hmotnost

198 kg

Materiál

práškově lakovaná ocel

El. připojení

230V/50Hz, běžná 1fázová zásuvka

El. příkon

1kW

Přípojka vody

studená 1/2"

Spotřeba desinfekce

cca 15 ml na 1 cyklus

Spotřeba vody

cca 0,75 l na 1 cyklus

Spotřeba el. energie

cca 8 Wh na 1 cyklus

Použité pytle

silnostěnné, vícevrstvé PA/PE, 580 x 1050 mm